Bewoners
Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Momenteel leven er 290.000 mensen met dementie in Nederland (2021). Als gevolg van de vergrijzing in de toekomst zal dit explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. Tot 2050 zal het aantal mensen met dementie verder oplopen naar ruim 620.000.
Bewoners
Bewoner Anne
Bewoner Anne “Ik moest eerst wennen aan mijn nieuwe onbekende woonplek. Op een dag zag ik op de televisie de straat waar ik jarenlang had gewoond. Mooie herinneringen kwamen naar boven en ik kreeg er een vertrouwd gevoel bij. Door dagelijkse activiteiten in de huiskamer krijg ik ook weer meer mijn structuur terug.”
Bewoners gebruiken Mr illi vanwege…
1. Het dagprogramma voor een gestructureerde dag
2. Het luisteren naar hun favoriete muziek
3. Herinneringen ophalen met herkenbare foto’s en video’s
4. Het geheugen blijven trainen met de spelletjes
5. In beweging blijven met de gymnastiekoefeningen
6. Op tijd gaan eten, drinken en medicijnen nemen
Ik heb interesse in Mr illi
Bewoners gebruiken Mr illi vanwege…
Mantelzorgers
De mantelzorgers raken steeds meer overbelast. Van de 800.000 mantelzorgers van mensen met dementie is 53% zwaarbelast. Bovendien zorgen ze gemiddeld 39 uur per week voor hun geliefd.
Mantelzorgers
Mantelzorger Hein
Mantelzorger Hein “Door interesses van mijn moeder door te geven aan illi, kan ik haar voor mijn gevoel wat beter achterlaten op de gesloten afdeling. Wij kijken samen naar illi op de televisie en halen daar mooie verhalen op. Ondanks haar achteruitgang blijft ze nog goed meedoen met de spelletjes en beweegactiviteiten op de illi.”
Mantelzorgers gebruiken Mr illi vanwege…
1. Het ontlast de huidige mantelzorg
2. Het geeft een geruststellend gevoel
3. Beheer op afstand; agenda, dagindeling, foto’s toevoegen
4. Het samen ophalen van herinneringen
5. Het geeft aanknopingspunten tot gesprekstof
Ik heb interesse in Mr illi
Mantelzorgers gebruiken Mr illi vanwege…
Zorgprofessionals
Als de huidige trend doorzet wordt in 2033 een tekort van bijna 190.000 werknemers in de zorg verwacht. Personeels- tekorten zorgen voor overbelaste hulpverleners, die rond de 35% van hun tijd kwijt zijn aan routinetaken en administratieve werkzaamheden.
Zorgprofessionals
Zorgprofessional Nadia
Zorgprofessional Nadia “Dagelijks zet ik televisie in de huiskamer op illi, want daar komen geen negatieve berichten en reclames voorbij. Door het aanbod op de illi kunnen plezierige activiteiten worden gedaan met de bewoners. Hierdoor blijft er voor mij ook meer tijd over om even een bed op te maken. Een fijne (werk)sfeer!”
Zorgprofessionals gebruiken Mr illi vanwege…
1. Meer tijd over blijft voor andere werkzaamheden
2. Afstemming naar de interesses van de bewoner(s)
3. Door de rustgevende en fijne werkomgeving
4. Eenvoudig kunnen er activiteiten wordt opgestart met bewoner(s)
5. Leert de persoon kennen i.p.v. de persoon met de ziekte dementie
Ik heb interesse in Mr illi
Zorgprofessionals gebruiken Mr illi vanwege…